Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Wieści z kwietniowego Zespołu ds. Finansów Publicznych KWRiST

Na poniedziałkowym posiedzeniu Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST, członkowie Zespołu omawiali szereg ważnych projektów aktów prawnych.

Jako pierwszy zaprezentowano projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Projekt ten, decyzją KWRIST z 29 marca 2017 roku ponownie trafił na Zespoły: ds.  Finansów oraz ds. Infrastruktury w celu dopracowania szczegółów projektu.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.