Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich
Informacja o ZPP
O serwisie

Związek Powiatów Polskich (ZPP) jest członkiem: Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), Polskiego Komitetu Współpracy z Komitetem Regionów UE. Ubiega się również o członkostwo w Europejskiej Sieci Samorządów Lokalnych. 
ZPP współpracuje ze Związkiem Powiatów Niemieckich na podstawie Traktatu z 2000 r.
Aktualnie prowadzone są rozmowy o współpracy z samorządami na Ukrainie i Białorusi.