Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich
System e-learning
O serwisie

Platforma e-learning wspierająca szkolenia organizowane przez Związek Powiatów Polskich, a także instytucje współpracujące. Skierowane między innymi do: Przewodniczących Rad, Sekretarzy, Dyrektorów i Prezesów Szpitali, Pracowników Wydziałów Komunikacji, Pracowników PCPR.

banerki